Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Ferd. Pieroth A/S
J.P. Larsens Vej 9
8220 Brabrand
Danmark
info@vinhuset-pieroth.dk
86262411
CVR. nr. 64129716
Etablerings år 1961

Betaling

8 dage netto, eller via forud betaling, Danske Bank – reg. nr. 3627 kontonr. 4622 133113

Ved brug af girokortet sker registreringen af betalingen automatisk på kundens konto.

Ved bankoverførsel skal der henvises til kundenr. eller fakturanr.

Betalingen sker for kundens egen regning, medmindre andet er aftalt.

Ved for sen indbetaling pålægges kunden 2% rente pr. påbegyndt måned af den forfaldne saldo fra seneste rettidige betalingsdato, indtil betaling sker. Ferd. Pieroth A/S er endvidere berettiget til at tilbageholde yderligere leverance, indtil alle forfaldne beløb er betalt.

Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen for krav hidrørende fra andre forhold, og kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.

Ferd. Pieroth A/S har ejendomsretten til ethvert leveret produkt, indtil den fulde købesum, med tillæg af renter og omkostninger, er betalt.

Levering

Levering via vognmand (Danske fragtmænd). Fragtandel udgør kr. 160,00 i 2016 pr. ordre.

Leveringstiden for varen – 8 arbejdsdage fra ordreafgivelse.

Varen sættes kun med kundens accept, hvis kunden ikke er hjemme. Ferd. Pieroth A/S og Danske Fragtmænd er uden ansvar i tilfælde af bortkomst.

Hvordan opbevarer man bedst vin?

  • På trods af de blå, grønne og brune flasker er vin lysfølsomt.
  • Vinflasker skal opbevares liggende, så korkproppen ikke udtørrer.
  • Vin skal altid opbevares langt fra stærkt duftende madvarer og rengøringsmidler, såsom kartofler, løg, fyringsolie og benzin.
  • De bør også undgå ekstreme temperatursvingninger og meget kold luft.
  • Den optimale opbevaringstemperatur er 12 – 15°C, ved højre temperatur udvikler vinen sig hurtigere. I praksis betyder det, at en vin som normalt kan holde sig i 5 år ved 12 – 15°C kun kan holde sig i 2,5 år ved 20 – 23°C
  • Hvis De ikke har en kælder, kan De opbevare vinene i et køleskab med en konstant temperatur eller i bunden af et mørkt klædeskab, hvor temperaturen er mere konstant (ej ved gulvvarme).
  • Vin bør dog kun lagres, hvis dette vil modne (forbedre) den.

Særlige vilkår                                                                                                                       

Hos Ferd. Pieroth A/S kan du købe vin uden nogen form for risiko. Vore vine har en fortræffelig kvalitet og har været gennem meget strenge tests hos vore ønologer.

Hvis en vin, trods vore eksperters indsats, ikke lever op til dine forventninger, kan du gøre brug af din ret til at returnere vinen.

Hvis du fortryder dit køb, fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du:

a) har modtaget din vare.

b) får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis.

c) får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele.

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved at kontakte din vinkonsulent, skrive en mail til info@vinhuset-pieroth.dk eller ringe til 86262411.
I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.  Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse herom.

Returnering

  • Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du afholder de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen.
  • Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.
  • Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering til den er returneret.    

Varens stand, når du sender den retur

Varen sendes retur i samme stand som den er modtaget.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:

Ferd. Pieroth A/S
J.P. Larsens Vej 9
8220 Brabrand

Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og aflevere den personligt på ovenstående adresse mod forudgående aftale.

Hvad skal jeg sende med tilbage?

Du skal vedlægge en kopi af faktura, hvor det tydeligt fremgår hvem afsenderen er.  
Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Hvis der er noget galt med varen, reklamationsret

Købelovens mangelregler finder anvendelse på varekøb.
Når du handler på Ferd. Pieroth A/S har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret, dog følger reklamationen varens naturlige holdbarhed. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Vi refunderer rimelige fragtomkostninger

Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger, persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse
CVR nr.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.  

Personoplysningerne registreres hos Ferd. Pieroth A/S.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du først rette henvendelse til Ferd. Pieroth A/S. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

Klik for at hente handelsbetingelserne i PDF format

Kommentarer er lukket.